Hale

Hidroizolacija hala, magicina i ostalih objekata ove namjene je obavezna, jer se temeljna ploča nalazi na koti 0 i uvijek je prisutan uticaj podzemnih voda i vlage. Izolacija je neophodna čak i kada se ploča nalazi na visini 0,5 m, a pogotovo kad se u velikim objektima različitih namjena rade epoksidni (industrijski) podovi koji ne trpe prisustvo vlage.

Za ovu vrstu izolacije mi predlažemo varenje kondora u jednom sloju sa podignutim ivicama do 15 cm.

No gallery template found!