Problemi iz prakse

Na slikama možete pogledati probleme i loše primjere izolacija drugih “majstora” na koje smo nailazili u našoj praksi.

Važno je napomenuti da su odabir odgovarajućeg materijala, odnosno proizvoda, i pravilna ugradnja od velike važnosti.  Kasnija sanacija je vrlo složena, odvija se uz visoke troškove, a često je uspješna tek nakon većeg broja pokušaja.